יום רביעי, 25 ביוני 2014

פרק ט'

לולא גּוּשיער מרוחה על הפסל בקצה התמונה, התמונה זהה. הנחילים לכדו גם את תRד. הפעם השנייה שחריג התנועה הופיע שי-פרעה ביטלה את חלוקת  חלונות זמן בכל ערוצי שידור לוחמיה וערוץ קליטתה שלה. הנחילים הלמו בחייליה בנקודת התורפה: מעגלי הקול המודפסים. אורכי הגל השונים של הקול והחזות הקשו על הלחימה עם הנחילים בכדור הארץ. כדי לייצר אפשרות קשב ולהתכוונן לתוכם היה עליה ליצור קיר רעש לא מסונן בכלום. רק כך היא יכלה לבודד את קולם. שי-פרעה שאפה פי-9 מקצבתה ונתנה לאוויר להיפגש עם הצלילים בכל הכרוכיות.
מחצית תודעתה של שי-פרעה בשק הפחם  עיבדה נתונים לכל האפשרויות. נגזרות ההשערה שפעילות הנחילים קשורה לזיהום האוויר תפחו במעבדים. נטיית האנושיים להתרכז במבנים סגורים שירתה את צרכי הנחילים. הנחילים לא שעו לפניות הישות לשתף פעולה בבדיקת נושא איכות האוויר. ההחלטה לתקוף לא נבעה מנקמה. בישות לא קיבלו, כנוהל שליטה ברחבי היקום שליטתם התעלמות ממציאות. המדיניות ב ישות לפניות לא נענות אחידה: הכנעה, מחיקה והכחדה. הסיבה שהתקיפה על הנחילים צומצמה לחוליית ביצוע אחת בלבד היא כי ב ישות היו בראש וראשונה צרכני ידע מלאי תשוקה על קורבנותיהם המיועדים. הנחיל עשוי משדרים שהמשיכו, גם אם לא כולם-בוודאי חלקם, להזרים תשדורות לישות. אפילו בזמן הקרב. לכאורה, הכול היה שקוף אצלם. כשדרים בדידים הם דיווחו על  הנעשה סביבם לבד מפעילותם כקבוצת שדרים. הישגם הטכנולוגי היה כביר. במקור, כשמפוזרים כבדידים ברחבי היקום  יחס האחד לאחר היה לא יותר מפינג בא וחוזר. תופעת העבודה הקבוצתית קרתה להם ויתכן במקרה. ב ישות רצו לפענח איך ומדוע מתפתח נחיל ביחס לעדר האנושי סביבו. בעובדה- יש יחס.
תRד סובב את הקניון כלולאה פעם שנייה. הפעם שי-פרעה בודדה קולו משאר צוותה. הוא גלש כשרקמת עורו בצידו. נע  מכוח הדחיפה של שאגת הנחילים, עולה עם הרוח. הוא חצה את המעבר העילי. התקדם לכיוון נחיל המעבר העצום שהרקדנית בקודקודו  ואז פנה במזלג לתוך מסדרון החנויות הסגור. שם הזדקרו נחילי הקיר  מהתקרה כנטיפים רכים. הם זעו ממגעו. נחילי הקיר ותRד עדין לא יצרו מגע ישיר.  היה הבדל בין התנהגות הנחילים בשני צידי המתחם. האם גּוּשיער יוצרת את ההבדלים? תRד חצה את המעבר העילי התחתון מתחת לפיל והמשיך למסדרון הסגור בצד השני. לפני נחיל המעבר שליד הדרגנוע דRS האט וחג סביב עצמו.

תמונה 1: תRד מעל הכיכר הפנימית. גּוּשיער מרוחה על  הפסל. תקריב : גּוּשיער

תמונה 2: תRד במעבר עילי

תמונה 3: תRד במסדרון סגור


תמונה 4: תRד חג סביב עצמו מול נחיל המעבר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה