יום רביעי, 25 ביוני 2014

פרק ח'

מוקד הגידול בתRד היה בקבל הקול החדש שהותקן ונוסה על לוחמי הצוות. לאחר שאומתה השערת שי-פרעה שהנחילים ניזונים מגלי קול, הוקצעו משאבים בישות שבערפילית שק הפחם להתקין בגוף הלוחמים מעגל משולב קול. הבעיה: יישום קול הוא כבד ומועד לפורענות. יישומי חזות היו זריזים ואמינים. גם לאחר שנפתרו הבעיות במידה כזה או אחרת של שביעות רצון עדין לא היה היישום בעל כושר ריפוי עצמי בסיסי, הכרחי לכלי מלחמה מסדרי מרחק גאלאקטיים.  כל רכיבי תRד, הרקדנית וגושיער, לבד מיישומי הקול, מתכנתים עצמאית מעקף לאחר פגיעה. המעקף מנתב את פעילות החלק הפגוע מסביבו . בשלבים הבאים: ריפוי או החלפת חלק נחוצה התערבות של שי-פרעה.
מד העומס המשותף לה ולצוות הבהב. שי-פרעה הצליבה נתוני חייליה. לא היה לה כל מידע מהרקדנית על מצבה. מבחוץ-  הרקדנית המשיכה לחולל בדממת קשר, משנה קצב וכיוון בהגיון פנימי לא מפוענח. גושיער התכונן להתלפף שוב סביב הנחיל. הפעם הליפוף קרוב לשורשי הנחיל.  אצל שי-פרעה נראה שהכול תקין. תRד חג מעל החלל לכיוון נחיל המעבר העצום. ריחוף הסנפיר הפיק כוח אך האיץ בלאי. תRד כבר היה אמור לכמת ולשנות תפיסה. האם הגידול, שהתפשט כאדווה בשכבה החיצונית מסביב למעגל הקול החדש, פוגם במערכת הניהול כוח העצמאי שלו? שי-פרעה החליטה להמתין מעט לפני שהיא תגיב ותפיל על עצמה עומס מיותר. היא ותRד סקרו את החלל הפנימי. בשונה מצדו השני של המבנה, היה אנוש בתמונה, משייף את השיש ברצפת הכיכר הפנימית.  המראה שידר עסקים כרגיל לבד מנחילי הקיר שהזדקפו מעל פתחי החנויות לאורך המסדרונות המתעקלים.
שורשי נחיל המעבר שבתוכו חוללה הרקדנית הסתעפו משדרת המעבר הקרקעית והשתרגו  במעברי המדרגות. תRד ריחף היישר לתוכו כששלחה אליו שי-פרעה פקודת PROS. מעט לפני המדרגות. תRד הפך כיוון תוך כדי ביצוע סנפיר-מפרש ועלה עם הרוח לכיוון המעבר העילי. מד העומס הפסיק להבהב.  תRד הגביר מהירות גלישתו, מתמרן בין נחילי הקיר והפיל. גושיער המתינה עם הליפוף עד שתRד יקרב אליה.
כשהוא צץ בסוף המעבר, גושיער חבקה את הנחיל. הנתק קרה במגע, באותו אופן שמקודם. הפעם שי-פרעה לא הופתעה. נתק מלווה בחריג תנועה התרחש באחת. שי-פרעה התמקדה בבועה הריקה והשחורה שכאילו יצאה לכיוונה. כשהליך +1 מצא שחישניה וחיישני תRד זיהו תדר תנועה דומה בפיל החום במעבר, נדלקה נורת קשר בכרוכית המצחית. אולי לא מדובר בעוד תקלה נפוצה במתמרי ערכים בחיישנים?

תמונה 1: תRד מרחף מעל הכיכר הפנימית. ממולו נחיל המעבר העצום

תמונה 2: תRד מבצע היפוך סנפיר-מפרש. אנוש עובד בכיכר הפנימית, עיוור לנחילי הקיר המזדקפים סביבו

תמונה 3: גושיער מתכונן למתקפה

תמונה 4: תRד גולש במעבר

תמונה 5: חריג תנועה


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה